Školní zahrada prochází proměnou


Díky získání finančních prostředků z dotačního programu Fondu životního prostředí mohla škola zahájit práce na revitalizaci školní zahrady. Projekt je rozložen na několik etap. V této první fázi vybudovala firma Zahradní architektura Tábor plochu, na kterou byl pořízen mobiliář – vyvýšené záhony a lavice. Část záhonů byla osázena, zbývající čekají na jarní období, kdy si je děti osadí a osejí sezónními rostlinami a budou se o ně v rámci pracovních činností průběžně starat a pozorovat výsledky svého snažení a péče.      
V další etapě počítáme s vybudováním učebny v přírodě a věříme, že se nám tuto vizi podaří uskutečnit.

Tento projekt je financován státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.