DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ v době uzavření školy

Všichni žáci budou dostávat pokyny k domácí přípravě, které musí dle zadání vyučujících vypracovat.
 
Domácí výuka bude doplňována každý týden. Vypracování je třeba vždy splnit do konce daného týdne a je pro všechny POVINNÉ.
 
Informace žáci najdou na našich webových stránkách v sekci TŘÍDY. U své třídy najdou zadání. Žákům na 2. stupni budou navíc některé podklady zasílány e-mailem na jejich e-mailový účet, který mají zřízen pod školou. Je třeba sledovat web i e-mailovou schránku.
 
Žádám zákonné zástupce žáků, aby dohlédli na plnění povinností jejich dětí.
 
Děkujeme za spolupráci
 
Mgr. Zdeňka Helmová
    ředitelka školy