MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - UZAVŘENÍ ŠKOLY

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad vydalo mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.


Více informací najdete v odkazu:
/userfiles/files/10_3_%20Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9_opat%C5%99en%C3%AD_-_uzav%C5%99en%C3%AD_z%C3%A1kladn%C3%ADch%2C_st%C5%99edn%C3%ADch_a_vysok%C3%BDch_%C5%A1kol_od_11__3__2020.pdf

Všem žákům je odhlášena strava.

Rodiče dětí do 10 let mohou kvůli uzavření školy využít ošetřovné při péči o dítě. Pozor! Potvrzení rodičům v tomto případě vydá pouze škola, nikoli lékař.
Formulář najdete zde:
/userfiles/files/%C4%8CSSZ_%C5%BE%C3%A1dost_o_o%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9.pdf


V této chvíli není znám termín, do kdy bude mimořádné opatření platit.
Prosím vás, sledujte naše webové stránky.


Mgr. Zdeňka Helmová
    ředitelka školy