SEKRETARIÁT - úřední hodiny nově

Úřední hodiny sektretariátu školy v době mimořádného opatření:
PONDĚLÍ až ČTVRTEK 8:00 - 12:00
Vstup do budovy jen s ROUŠKOU!!!
Kontakty:
sekretariát
paní Jirousková Zuzana: 603 160 550, e-mail: jirouskova@zs2su.cz
zástupce ředitelky
pan Švejda Petr: 731 162 262, e-mail: svejda@zs2su.cz
ředitelka školy
paní Helmová Zdeňka: 603 463 853, e-mail: helmova@zs2su.cz