Třídní schůzky ve školním roce 2020/2021

Schůzky zákonných zástupců probíhají formou třídní schůzky ve třídě s třídním učitelem/kou od 16:30 hod., poté pokračují individuální konzultace s vyučujícím jednotlivých předmětů do 19:00 hod.

TERMÍNY:
15. 10. 2020
10. 12. 2020
22. 4. 2021