HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 2020/2021

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
 
 1. ročník:
 • Ranní družina – rodič dítě předává osobně vychovatelce v ranní družině
 • Žáci nechodící do ranní družiny – rodič odvede dítě ke skříňce v šatně (neodvádí ho do třídy), poté opustí školu.
 • Všechny žáky 1. ročníku odvede vychovatelka v 7:50 do třídy.
 
 1. – 9. ročník:
 • Všichni žáci vstupují do budovy bez rodičů.
 
Družina:
 • Při příchodu rodiče do družiny – může rodič vstoupit do budovy a čeká na své dítě v šatně. Poté co nejrychleji s dítětem opustí školu.
 
Podezření na Covid-19:
 • Žák je dán do „covidové“ místnosti (activbord).
 • Zákonný zástupce je kontaktován a převezme své dítě u vchodu budovy školy.
 
Nevolnost dítěte:
 • Dítě, kterému není dobře, se ponechá ve třídě
 • Kontaktuje se zákonný zástupce
 • Zákonný zástupce se po příchodu ohlásí v sekretariátu a vyčká, až dítě ze třídy přivede pracovník školy.