ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Škola zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy
 
Vážení rodiče,
 
všichni se těšíme na bezproblémové zahájení nového školního roku.
 
Přesto je třeba zohlednit nebezpečí koronavirové epidemie.
 
Úspěšně tomu budeme čelit, když všichni společně budeme dodržovat tato pravidla:
 
ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA:
  • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny (ve škole bude opakovaně probíhat poučení žáků a zároveň žádáme spolupráci v této oblasti i rodiče)
  • Ve škole jsou k dispozici u vstupu, u obou schodišť a ve třídách dezinfekce
  • Na toaletách jsou připraveny papírové utěrky k jednorázovému použití
  • Každý žák bude mít v tašce v sáčku připravenu roušku, aby v případě potřeby ji mohl použít.
  • Žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. (Žádáme rodiče, aby žáky neposílali do školy).
  • Prosíme zákonné zástupce, aby do budovy vstupovali jen v opravdu nezbytně nutném případě.
  • Žák, který bude vykazovat podezření na infekční onemocnění, bude dán do karanténní místnosti. Zákonný zástupce bude okamžitě kontaktován a jeho povinností je žáka v co nejkratší době vyzvednout.
  • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 
STRAVOVÁNÍ:
  • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny platí i ve školní jídelně.
  • Žákům není umožněn samoobslužný odběr stravy a nápojů.
 
 
 
Mgr. Zdeňka Helmová v. r.
    Ředitelka školy