Obědy LISTOPAD

Vážení rodiče,
 
vzhledem k tomu, že i přes opakovaná upozornění na odhlášení obědů u žáků, kteří si jej nebudou odebírat, jsme udělali opatření:
 
NA LISTOPAD MAJÍ VŠICHNI ŽÁCI OBĚD ODHLÁŠEN

 
Pokud bude žák oběd odebírat, je nutné oběd PŘIHLÁSIT. Můžete využít webovou aplikaci, popř. telefonicky se domluvit s vedoucí kuchyně paní Smutníkovou (tel.: 381 275 414). Pokud tak neučiníte, oběd nebude vydán.
 
Prosíme, abyste tak učinili bez ohledu na to, zda bude dále pokračovat distanční výuka či prezenční.