Návrat 1. a 2. ročníků

Návrat 1. a 2. ročníků k prezenční výuce od 18. 11. 2020

Při dodržování vyhlášených protiepidemiologických opatření se vrací žáci 18. 11. 2020.
  • Vyučování bude probíhat podle rozvrhu (bez HV a TV). Třídy nebudou děleny na menší skupiny stejně jako na jaře v době první vlny epidemie.
  • Pobyt žáků ve škole je podmíněn nošením roušek i během výuky
  • Učitelé zajistí časté větrání tříd a omezení pohybu žáků po chodbách během přestávek
  • Svačiny a obědy budou zajištěny.
  • Obědy pro první a druhý ročník budou vydávány od 11:00 hodin
  • Provoz družiny zajištěn v plném rozsahu tak, aby nedocházelo k míchání skupin (tříd). Režim vstupu doprovodu dětí do budovy a jejich odchod bude stejný jako před uzavřením školy (vstup rodičů pouze do šaten).