Výuka od 11. 1. 2021

Provoz škol a školských zařízení v období od 11. 1. - 22. 1. 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako od začátku ledna.

Přítomnost žáků ve škole povolena jen žákům 1. a 2. ročníků. Ostatní žáci mají povinnou distanční výuku dle rozvrhu.
Rozvrh distanční výuky najdete na našich webových stránkách u jednotlivých tříd.
 • Příchod žáků do školy a začátek vyučování:
  • 1. ročník vstup do budovy v 7:35 h., začátek vyučování 7:50 h.
  • 2. ročník vstup do budovy v 7:45 h., začátek vyučování v 8:00 h.
 • Pobyt žáků ve škole je podmíněn nošením roušek i během výuky
 • Učitelé zajistí časté větrání tříd a omezení pohybu žáků po chodbách během přestávek
 • Svačiny a obědy budou zajištěny.
 • Svačiny pro první ročník budou vydávány od 8:40 hod., pro druhý ročník v 8:50 hod.
 • Obědy pro první ročník budou vydávány od 11:00 hod., pro druhý ročník v 11:15 hod.
 • Provoz družiny zajištěn v plném rozsahu tak, aby nedocházelo k míchání skupin (tříd). Režim vstupu doprovodu dětí do budovy a jejich odchod bude stejný jako před uzavřením školy (vstup rodičů pouze do šaten).
Obědy pro žáky na distanční výuce budou vydávány v časech:
1. stupeň 11:30 -12:15
2. stupeň 12:15 – 13:00
 • Jídlo bude vydáno pouze do jídlonosičů.
 • Vstup bude umožněn jen vchodem u jídelny.
 • Pokud nebudete chtít odebírat jídlo, je nutné si oběd individuálně odhlásit.