VYSVĚDČENÍ

VYSVĚDČENÍ za první pololetí 2020/2021
 

Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19 bude výpis z vysvědčení předán distančním způsobem žákům i jejich zákonným zástupcům.
 
Distanční forma předání se uskuteční v den vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021.
 
Třídní učitelé rozešlou e-mailem výpisy vysvědčení v PDF žákovi i jeho zákonnému zástupci.
 
Dále bude zpřístupněna možnost výsledky pololetí najít i na Bakalářích (pro 4. – 9. ročník). V aplikaci Bakaláři dojde ve čtvrtek 28. 1. k překlopení do 2. pololetí (tzn. že se již nebude zobrazovat průběžná klasifikace za 1. pololetí), ale dojde k zobrazení už jen pololetní klasifikace žáka.
 
Výpis z vysvědčení bude osobně předán žákům po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.
 
Žáci 1. a 2. ročníků dostanou vysvědčení přímo ve škole (prezenčně).

Pátek 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny. Nebudou probíhat online hodiny.
 
 
Mgr. Zdeňka Helmová
     ředitelka školy