Obědy v době uzavření škol

Po dobu distanční výuky vaříme pro naše žáky.

Obědy budou vydávány do jídlonosičů v čase:

1. stupeň: 11:00 -12:00 hod.
2. stupeň: 12:00 - 13:00 hod.


Vaříme pouze oběd č. 1.

Pokud nechcete odebírat obědy, je nutné si je odhlásit u vedoucí školní jídelny (tel.:381 275 414) nebo na webu www.strava.cz