ZÁPIS - proč právě k nám

PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NAŠI ŠKOLU?
Je rok 2021, měsíc březen a zanedlouho proběhne zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022. Pečlivě vybíráte školu pro svého prvňáčka. Kam zapsat svou dceru nebo syna? Podle čeho vybírat? Která škola je ta nejvhodnější pro Vaše dítě?
 
Mottem naší školy je: „Učíme děti pro praktický život.“
Učíme děti základním dovednostem, ale také samostatně přemýšlet, mít svůj názor a umět si ho obhájit, být ohleduplným člověkem, řídit si svůj život a být za své činy zodpovědný. Současně uplatňujeme ke každému žákovi individuální přístup.
 
Pedagogové usilují o stmelení kolektivu v jednotlivých třídách a tím preventivně předcházejí různým konfliktům mezi dětmi. V případě neshod se snaží problémy vždy řešit a spravedlivě vyhodnotit.
Pro bezproblémový průběh školní docházky se snažíme o dobrou spolupráci s rodiči.

Jsme moderní škola obklopená příjemným a čistým prostředím s kolektivem kvalifikovaných pedagogů s dlouholetou praxí.
 
V posledních letech byla škola rekonstruována. Zmodernizovalo se prostředí pro naše žáky, učitele a hlavně pro výuku.
Učebny jsou vybaveny dostatečným množstvím výpočetní techniky a učebních materiálů. Chodby i třídy jsou vymalovány jasnými teplými barvami a zkrášlují je dětské výrobky.
 
Málokterá škola se může pochlubit tak velkou školní zahradou a nově vybudovaným multifunkčním hřištěm pro trávení času v hodinách tělesné výchovy, školní družiny i k volnočasovým aktivitám.
 
I když jsme zaměřeni na kvalitní výuku, účastníme se mnoha společenských, sportovních a kulturních akcí. Patří mezi ně: školy v přírodě, plavecký a lyžařský výcvik, výměnné pobyty, divadelní představení, návštěvy knihoven, muzeí, výstav, různé exkurze, sportovní soutěže, olympiády a mnoho dalších.
Také nabízíme mnoho volnočasových aktivit – zájmových kroužků. Např.: zdravotnický, keramický, hravé malování, dovedné ruce, sborový zpěv, logopedie, sportovní, volejbal, sportovní gymnastika, mažoretky, roztleskávačky, folklórní a mnoho dalších.
 
Naši žáci mají velkou úspěšnost při příjímacích řízeních na gymnázia a střední odborné školy.
 
Vzhledem k tomu, že se v současné době nemohou pořádat žádné akce, neproběhnou ani setkání s předškoláky. Proto jsme si pro Vás připravili malý výběr fotografií, který Vás alespoň takto naší školou provede.
 
Těšíme se na Vás i na Vaše děti.