Provoz školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
 
základní informace ke změnám, které nastanou od 12. 4. 2021 při částečném znovuotevření škol.
 
Od 12. 4. 2021 se bude vyučovat na 1. stupni střídavě prezenčním i distančním způsobem.
 
Vzhledem k výše uvedenému musíme přistoupit k některým změnám v rozvrzích v distanční výuce u 5. ročníků. Dále měníme i časy na vyzvedávání obědů pro žáky na distanční výuce (jak pro žáky prvního, tak druhého stupně).
 
Obědy do jídlonosičů pro žáky na distanční výuce:
  1. stupeň                   11:00 – 11:30
  2. stupeň                   13:00 – 13:30
 
Obědy pro žáky na prezenční výuce:

Budou probíhat po třídách v čase od 11:30 – 13:00, konzumace oběda bude probíhat v jídelně.
 
Obědy, pokud je máte odhlášeny, je nutné přihlásit. Pro žáky na prezenční výuce je možné objednat opět i svačinky.
 
Školní družiny pro žáky 1. a 2. ročníků budou fungovat.
 
Příchod žáků do školy na prezenční výuku (žáky vyzvedne třídní učitelka):

 
Lichý týden:
1.A          7:40       vpravo od hlavního vchodu
1.B          7:40       vlevo od hlavního vchodu
4.A          7:50       vpravo od hlavního vchodu
5.A          7:50       vlevo od hlavního vchodu
 
Lichý týden
Výuka ve škole Výuka distančně
1.A 2.A
1.B 2.B
4.A 3.A
5.A 5.B
Sudý týden:
2.A          7:40       vpravo od hlavního vchodu
2.B          7:40       vlevo od hlavního vchodu
3.A          7:50       vpravo od hlavního vchodu
5.B          7:50       vlevo od hlavního vchodu
 
Sudý týden
Výuka ve škole Výuka distančně
2.A 1.A
2.B 1.B
3.A 4.A
5.B 5.A

Testování žáků:
 
Testování bude probíhat 2x týdně (vždy v pondělí a ve čtvrtek) za asistence pedagogických pracovníků. Jedná se o testování z přední části nosu.
 
Pokud zákonný zástupce odmítne testování svého dítěte, je z prezenční výuky omluveno, v této době nemá nárok na distanční výuku.
 
Pokud bude při pondělním testování zjištěn pozitivní žák ve třídě, zákonný zástupce si jej musí neprodleně vyzvednout.
 
Pokud bude při čtvrtečním testování zjištěn pozitivní žák ve třídě, celá třída jde do karantény na 9 dnů (pro každého žáka bude muset přijít neprodleně zákonný zástupce).
 
Změna v rozvrhu distanční výuky v 5. ročníku od 12. 4. 2021
 
5.A
online hodina
čas 8:00 8:35 9:10 9:45 10:20
PONDĚLÍ Vl Čj   M  
ÚTERÝ Aj Čj   M  
STŘEDA ICTsudý         M  
ČTVRTEK Aj Čj   M  
PÁTEK Aj Čj   M  
                        
 
5.B
online hodina
čas 8:00 8:35 9:10 9:45 10:20
PONDĚLÍ M ICTlichý         Aj  
ÚTERÝ   Čj Aj M  
STŘEDA Čj Čj   M  
ČTVRTEK Vl Aj   M  
PÁTEK Čj   M