Pravidelné školní akce

Dobývání Kozího Hrádku
Čertí den ve škole
Předvánoční dětský jarmark
Barevný den
Den otevřených dveří
Vítáme jaro - recitační soutěž
Lyžařský kurz
Projekt Voda
Dopravní hřiště ve škole
Školní atletická olympiáda
Výměnný pobyt se Švýcarskem
Zájezd do Anglie