Projekt Propojení

     Každý prvňáček vchází poprvé do školy s obavami, co ho čeká a zda to zvládne. Na naší škole se snažíme těmto obavám předejít a umožnit získaní jistoty prostřednictvím staršího kamaráda, který už je ve škole mazákem a maličkým prvňáčkům dokáže poradit i pomoci. Celý tento program se jmenuje Propojení. Prvňáčči si najdou mezi páťáky své kamarády a společně si zahrají hry. Páťáci pak prvňáčky provází prvními dny. Celý program končí společným setkáním, kde si opět něco zahrajeme, zazpíváme a předáme si vzájemně dárky. Nejinak tomu bylo i letos. Myslím, že jsme si to všichni užili.
     Páťákům patří velké poděkování. 
                           Za třídu 1.A zapsala Andrea Lacinová