Projekt Podzim

V pátek 22.listopadu proběhl v obou prvních třídách celodenní projekt „Podzim“.
Den začal básní o podzimu. Poté děti začaly pracovat ve skupinách na úkolech, které jim byly rozdány. Poznávaly dle obrázků, co vše patří k podzimu,  skládaly rozstříhané obrázky, kreslily, vybarvovaly, prověřovaly svoji paměť ve známé „Kimově hře“ a zhlédly příběh, jak si děti v minulosti užívaly podzim a jaké tradice dodržovaly.
                                 Za třídu 1.A zapsala  Andrea Lacinová