1.A ČESKÝ JAZYK

Čtěte každý den + čtecí listy. 
Zkoušejte přepis, diktát slov a kratších vět.

Skládejte i víceslabičná slova a jednoduché věty. 

pondělí 
písanka - str. 38
slabikář - str. 82    

úterý
písanka - str. 39
prac. sešit - str. 47  

středa 
písanka - str. 40
slabikář - str. 83                           

čtvrtek
písanka (4. díl) - str. 1

prac. sešit - str. 48

pátek
písanka - str. 2

prac. sešit - str. 49