1.A ANGLICKÝ JAZYK

25.5.
Písnička Put on your trousers:
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_1_new_CD1_Track_55.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

6.5.
Opakování slovní zásoby Clothes, numbers, colours
Kopie - pyramida s věcmi, děti dostávaly ode mě při hodině ve škole na práci při online vysílání.
Hra - podle mých instrukcí vybarvují v pyramidě věci.
Opakování fráze Where´s my T-shirt? Poslech a společné říkání: 
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_1_new_CD1_Track_46.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


8. 4.
​Hello kids, dnes jsme si zopakovali názevy hraček. Stále procvičuj píseň ,,The toy song," abys ji uměl ( uměla) opravdu správně zpaměti. Do sešitu nakresli obrázky tohoto oblečení a popros rodiče, aby ti pod obrázky napsali slova:
skirt / skét/ sukně, hat / haed/  čepice, socks / soks/ ponožky, jumper / džampr/ svetr, trousers / trausrs/ kalhoty, T-shirt / týšért/ tričko.
Dále: put on / put ón/ obléci, take off / tejk of/ svléknout. Slovíčka se nauč na příští hodinu. 

25.3. Hello kids,

dnes jsme si zopakovali názvy hraček, které už jste se učili.
Ve vašem sešítku  máte již obrázky těchto hraček nakreslené a někteří z vás mají názvy hraček  napsané pod obrázky. Ti, kteří názvy hraček pod obrázky napsané nemají, poproste rodiče, aby vám je dopsali a pilně je opakujte. 
1/ Zde jsou: DOLL /dol/ PANENKA, TRAIN /trein/ VLÁČEK, CAR /ka:/ AUTO, PLANE /plein/ LETADLO, GUITAR /gita:/ KYTARA, DRUM /dram/ BUBÍNEK. 
2/ Také se naučte větu: There´s  a ...../ dzér iz e / zde je......dooll, train, car, plane, guitar, drum...
3/ Pak si poslechněte písničku dle odkazu a zkuste si ji zazpívat: Slova písničky zašlu rodičům na email. 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_1_new_CD1_Track_29.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_1_new_CD1_Track_29.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

18.3. Hello kids.
Dnes jsme se naučili tři geometrické tvary:

SQUARE /skvé:/-čtverec, CIRCLE / sékl/ kruh, TRIANGLE /trájingl/ - trojúhelník. 
Do emailu rodičů  ti pošlu  obrázky, podle kterých  si s rodiči  tyto geometrické tvary zopakuj a nauč se je správně vyslovovat. 
L.Š.Milí prvňáčci, dnes jsem si zopakovali názvy školních pomůcek a na příští hodinu si zopakujte hračky:
DOLL /dol/ PANENKA ,  TRAIN /trein/ VLÁČEK,   CAR /ka:/ AUTO,   PLANE /plein/ LETADLO,   GUITAR /gita:/ KYTARA,   DRUM /dram/ BUBÍNEK.
Těším se na vás zase příště.

4.3.2021
Hello kids. 
Dnes jsme si opakovali při ON LINE výuce otázky a odpovědi, jak se správně představit: Whať s your name? I´m ....Pak jsme si zopakovali otázku: Who is this? ( Kdo je to?) a odpověd´: Iť s .....( To je..) 
Také jsme opakovali čísla 1-10: One / van/-1, two /tů/-2, three / srí/-3, four / fór/-4, five / fajv/-5, six / siks/-6, seven / sevn/-7, eight / ejt/-8, nine / najn/-9, ten / ten/-10.

D
o příštího týdne si všechno toto učivo s rodiči pěkně procvičte a těším se na další zájemce, kteří budou chtít zazpívat píseň : Hello, I´m mum....
L.Š.


Hello kids. Včera jste byli, milí prvňáčči,při ON LINE VÝUCE  moc šikovní. Posílám vám slíbená slovíčka, která se naučíte s pomocí maminky či tatínka na příští týden. Položte si na stůl:  školní tašku, knížku, pravítko, tužku, pero a penál. Vezměte do ruky vždy jednu věc z těchto připravených a říkejte anglicky co to je tak, jako to děláme ve škole.  Kdo se tato slovíčka pěkně naučí,  dostane pak ve škole obrázky,  které si bude moci vybarvit a samozřejmě také jedničku do notýsku. Už se na vás moc těším  příští týden.  Bye, bye. smiley Vaše paní učitelka Lenka Štěchová

Zde jsou slovíčka: a bag -vyslovujeme: / e baeg/- taška, a book - vyslovujeme :/ e buk/ kniha, a ruler- vyslovujeme :e rulr- pravítko, e pencil- vyslovujeme / e pensl/- tužka, a pen-vyslovujeme:/ e pen/ - pero, a pencil case- vyslovujeme:/ penslkejs- penál./  

22.10. 2020
Hello kids.
Dnes jste byli opět při ON LINE výuce moc šikovní.
1/ Vaším úkolem na příště je zopakovat si slovíčka ze druhé lekce a věty:  What is this? /vot is dzis? /It´s a book /its e buk./

2/ Doma si stále opakujte naučená slovíčka – školní potřeby.
3/. Zde máte napsané číslice, které se naučte s pomocí rodičů nazpaměť.
Už se moc těším, až mi předvedete, jak jste je zvládli. Bye, bye. L.Š.
One / van/-1, two /tů/-2, three / srí/-3, four / fór/-4, five / fajv/-5, six / siks/-6, seven / sevn/-7, eight / ejt/-8, nine / najn/-9, ten / ten/-10.

Těším se  vás po prázdninách. L.Š. 


5.11.
Milí prvňáčci, zde jsou slovíčka, která se naučte s pomocí maminky či tatínka zase na příští týden. Těším se na vás příště. L.Š.
DOLL /dol/ PANENKA TRAIN /trein/ VLÁČEK CAR /ka:/ AUTO PLANE /plein/ LETADLO GUITAR /gita:/ KYTARA DRUM /dram/ BUBÍNEK

12.11.
Hello kids. Dnes jsme si procvičili názvy hraček a zde si o nich poslechněte písničku. Můžete si ji  zkusit zazpívat i samy. L.Š.

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_1_new_CD1_Track_29.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub