První školní den

Sejdeme se 1. září ve třídě 1. A. Začínáme v 8:00 hod. a končit budeme asi v 9:30 hod.

Ráno budou u vstupu do školy čekat žáci z 5. třídy s cedulkou "1. A" , aby Vás doprovodili rovnou do třídy, popřípadě poradili a pomohli. Vaše děti je pak budou mít v září jako svoje asistenty a pomocníky. Ve třídě proběhne slavnostní uvítání a dostanete základní důležité informace.
1. září si děti odnesou domů učebnice a pomůcky k podepsání. Notýsek s krtečkem je potřeba vyplnit do pátku, ostatní věci stačí donést v pondělí, stejně jako věci na TV (vše do třídy kromě obuvi na ven), VV a PČ. Ze třídy půjdeme všichni společně do šaten, kde děti dostanou svůj klíč od skříňky (kdo bude chtít také náhradní klíč, který má u sebe vždy třídní učitelka, zaplatí během prvního týdne 75 Kč).
Na oběd půjdou děti okolo 9:30 s paní vychovatelkou, rovnou ze šaten. Potom už mohou odcházet domů, nebo do družiny. 

Tolik k prvnímu školnímu dni.
Teď už jen popřát prvňáčkům i Vám, rodičům, šťastné vykročení do nové životní cesty a mnoho úspěchů a radosti při zdolávání této cesty. 

Těší se na Vás Martina Klímová, třídní učitelka.