Nové informace

Chtěla bych připomenout akce, které nás čekají. Většinu jsem už zmínila na třídní schůzce.

Tento týden - tedy 20. 9. - jsme ukončili projekt Propojení 1. a 5. tříd. Páťáci budou v případě potřeby prvňáčkům i nadále pomáhat, ale předpokládám, že to již nebude příliš často. Podrobnější popis tohoto projektu i s fotografiemi dětí ze slavnostního zakončení najdete v části aktivity.

Akce, které nás čekají:   29. 9.   -  ukázky výcviku dravců (55 Kč - již zaplaceno)
                                     30. 9. -  Co vypráví les - akce ve školní družině
                                      5.10. -  sběr papíru - ráno před školou
                                    14. 10. -  projekt Podzim
                                   25. 10. -  Podzimní laťka - soutěž v rámci TV ve skoku do výšky
                                     2. 11. -  sběr papíru
                                     3. 11. -  návštěva divadelního představení ve Spektru (50 Kč - již zaplaceno)
                                     3. 11. -  třídní schůzky
                                     4. 11. -  Slavnost Slabikáře
                                    20. 11.-  konečný termín na zaplacení plaveckého výcviku
                                     2. 12. -  návštěva kina  - filmová pohádka
                                     5. 12. -  začátek plaveckého výcviku
                                     6. 12. - Čertí den - nadílka

S přáním pěkného dne      M. Klímová