Noc s Andersenem a Čtyřlístkem

 Noc s Andersenem se pro nás stala malou zkouškou na školu v přírodě.
Ukázalo se, kdo je samostatný a kdo ještě potřebuje v některých věcech pomáhat, kdo se umí zapojit do kolektivu, spolupracovat, pomáhat ostatním a kdo se to ještě musí učit.

V pátek 24. 3.  v 18 hodin jsme se sešli ve třídě, abychom zde strávili noc plnou zážitků.
Vše začalo programem v knihovně - také na téma Čtyřlístek. Po splnění všech disciplín a získání potřebných indicií, získaly děti sladký poklad.
Dalším bodem programu bylo skládání čtyřlístkového příběhu, který byl ukryt v prostorách školy.
Vše jsme zakončili promítáním filmu - jak jinak, než o Čtyřlístku.

Potom už jsme všichni rádi naskákali do spacáků a zanedlouho spali bez problémů až do rána.
Závěrečný úklid opět prokázal, kdo se o sebe umí postarat a stihne ještě pomoci ostatním a kdo ne.
Celkově jsme ale vše zvládli bez újmy na zdraví, což považuji za velký úspěch a dobrý základ pro další zlepšování.

Děkuji Vám, rodičům, za pomoc s úklidem třídy a dětem za klidnou noc.

​S pozdravem M. Klímová