Pasování na rytíře Řádu čtenářského

Z 1.A jsou rytíři!
Ve čtvrtek 8. 6. 2017 jsme si užili opravdu pěkný den.

Děti přišly krásně slavnostně oblečené a tomu odpovídala i celá atmosféra následného pasování.

Hned po svačince jsme i s paní vychovatelkou vyrazili do knihovny. Jaké bylo překvapení dětí, když nás ve dveřích uvítala opravdová královna s korunou a krásnými šaty! Její Výsost nás pozvala dál a srdečně uvítala. 
My jsme jí na oplátku zazpívali a přednesli báseň. Potom každý čtenář dostal na krk poslední klíč, který mu otevírá dveře ke čtení.
A četli jsme...
Všem se to krásně povedlo, a tak si každý opravdu zasloužil být pasován na rytíře Řádu čtenářského.
Po rozdání odměn následovalo krásné vystoupení našich mažoretek. Holčičky si celé vystoupení připravily úplně samy a moc se jim povedlo!

Z pasování si odnášíme krásné zážitky a těšíme se na čtení mnoha dalších knížek!

S pozdravem  Martina Klímová