Projekt Dopravní výchova

Hráli jsme si na policisty, jezdili autíčky po vytvořených silnicích, řídili se dopravními značkami a učili se tak dopravní výchově.

Dalo nám to poměrně dost práce, vytvořit dopravní značky, nakreslit silnice a orientovat se v dopravních situacích. Na druhou stranu jsme při tom zažili hodně zábavy a mnohému se naučili.

Mimo to jsme také zkoušeli práci ve skupině, která je pro nás stále ještě hodně náročná na soustředění a spolupráci.
Naslouchat názoru kamaráda, umět vysvětlit a prosadit nenásilně svůj názor, komunikovat v klidu a dělat kompromisy - to je to, na čem musíme i do budoucna zapracovat.

Tento projekt je za námi, ale nebude trvat dlouho a pustíme se s vervou nám vlastní do dalšího. 
Tak už se teď můžeme těšit! 


                               M. Klímová