Lapbook Les

Děti se s vervou sobě vlastní pustily do nového projektu. Poprvé jsme vyzkoušeli něco neobvyklého - lapbook.
Jedná se o určitý typ ručně vyrobené knížky, do které se shromáždí co nejvíce informací o určitém tématu. V našem případě o lese.
Děti pak mohou lapbook používat jako názornou pomůcku a díky ní si vše lépe zapamatovat.

Měla jsem trochu obavy, jestli na tento způsob práce není druhá třída ještě příliš brzy, ale opak byl pravdou. Původně jsme měli na vytvoření naplánované dvě hodiny. Nyní už na něm pracujeme druhý týden  a stále nemáme hotovo.

Na začátku jsem dětem ukázala vzor a také způsob výroby na internetu, ale mám radost, že děti nyní do projektu zapojují i vlastní nápady, pracují samostatně a opravdu vzniká něco velice pěkného a originálního.

Knížky si necháme na výstavu ve škole, pak si je děti vezmou domů.

Chtěla bych také poděkovat rodičům, kteří se s námi zapojili do hledání obrázků, tištění z internetu a knížek, vyrábění doma...
Vaše společné výtvory s dětmi jsou krásné a děkuji za ně.

Vzhledem k tomu, že všechny tato práce velice bavila, plánuji, že po ukončení dalšího tématu v prvouce, si vytvoříme lapbook další.Děkuji za spolupráci 
Martina Klímová