Hurá do školy

Už je to tu, něco končí a nové začíná...

 

Mílí prvňáčci,

v pondělí 3. září je Váš velký den, kdy poprvé vstoupíte do naší školy jako opravdoví žáci. A abych Vás zbavila všech zbytečných obav, zodpovím pár nevyřčených dotazů již nyní.

V pondělí přijdete i se svými rodiči do naší třídy 1. A v 1. patře naší školy. Třída má nad dveřmi číslo 67. Škola se otevírá v 7,40 hod., a pak budete mít dostatek času najít nejen třídu, ale i lavici, na které máte již přichystané a podepsané sešity. Vy ani Vaši rodiče se nebudete přezouvat, klíče od šatny teprve dostanete. Přinesete si s sebou prázdné aktovky, domů si v nich ponesete nové učebnice a pracovní sešity, které budete mít za úkol doma obalit, nepodepsané i podepsat. Poprosím rodiče, aby notýsek s krtečkem vyplnili co nejdříve – nejpozději však do středy 5.9.

Ve třídě proběhne slavnostní uvítání a dozvíte se ještě spoustu důležitých informací. Poté půjdeme společně do šatny, kde si najdete svou skříňku a vyzkoušíte od ní svůj klíč (kdo bude chtít také náhradní klíč, zaplatí během prvního týdne 104,- Kč). Na oběd půjdou děti okolo 9:30 s paní vychovatelkou rovnou ze šaten. Potom už mohou odcházet domů, nebo do družiny.

 

V úterý 4. září mohou rodiče ještě doprovodit své děti do třídy.

Tento den si přineste věci na malování a tělocvik. Věci na cvičení budeme nechávat v šatní skříňce, pomůcky na malování a vyrábění přineste do třídy a společně jim tu najdeme místo.

Tento den se děti seznámí s asistenty z 5. tříd a od dalších dnů budou Vašim dětem pomáhat s čímkoli budou jen potřebovat.

Od 5. září prosím proto rodiče, nechoďte již se svými dětmi do třídy, ale doprovoďte je jen do šatny a tam je ponechte jejich asistentům. Pokud vaše dítě bude navštěvovat ranní družinu, doprovázíte ho až tam, asistenti mají na starost děti až od 7,40 hodin.

 

Na závěr mi nezbývá než popřát prvnáčkům i Vám, rodičům, šťastné vykročení (pravou nohou) do nové životní cesty a mnoho úspěchů a radosti při jejím zdolávání.

Moc se na Vás všechny těším.

 

Třídní učitelka Jana Dvořáková