Propojení 1. a 5. třídy

 

Pro prvňáčky je ve škole všechno nové. To, co se jim dnes už zdá samozřejmé, bylo před měsícem velkou neznámou. A abychom jim vstup do školy co nejvíce usnadnili a děti na své obavy nezůstaly samy, měl každý prvňáček k ruce a pomoci v šatně, při přesunu do třídy či přípravě školních pomůcek svého asistenta.
Páťáci se pro malé školáky stali velkými pomocníky a své role se zhostili opravdu zodpovědně. Ráno čekali v šatně, aby prvňáčkům pomohli projít školou a najít naši třídu, pomáhali jim připravit školní pomůcky na lavice, ukázali jim třídy jejich kamarádů a také zodpověděli spousty všetečných otázek. 
Během měsíce září se prvňáčci rozkoukali a nové povinnosti zvládají už téměř bez potíží. Proto jsme se ve čtvrtek 27. září sešli v tělocvičně, abychom projekt zakončili soutěžením. Zde plnil asistent úlohu rozhodčího, protože vyhrát z dvojice svěřenců mohl jen ten lepší. Poté jsme se přesunuli do družiny, kde následovalo poslední plnění úkolů, při kterém měli všichni ukázat, co všechno se o sobě dozvěděli, co si o sobě zapamatovali a nakolik se poznali. Zda portrét asistenta nakreslený prvňáčky byl zdařilý, jsme již nechali posoudit samotného žáka 5. třídy, protože právě těm patří za pomoc velké díky a jako poděkování na závěr dostali od svých svěřenců malou pozornost, kterou jim pomohli připravit doma rodiče, kterým tímto také moc děkujeme. Na všechny čekal malý dáreček na památku a sladká odměna na závěr.
Projekt Propojení sice skončil, ale určitě nekončí nová kamarádství, která během září vznikla, ani ochota pomáhat. Kdykoli budou malí školáci potřebovat, mohou se na „své“ páťáky s důvěrou obrátit.
                                                                                    
Tř. učitelka J. Dvořáková a p. vychovatelka M. Zemanová