Jsme druháci

První třída utekla jako voda a ještě rychleji i prázdniny...
Dosyta jsme si užili sluníčka, zažili jsme mnoho zajímavého, viděli spoustu krásných míst, poznali nové kamarády a hlavně si odpočinuli a načerpali sílu do dalšího vyplutí v novém školním roce.

V pondělí 2. 9. zasedneme opět do lavic. Už umíme číst, psát, počítat do 20 a můžeme se těšit do druhé třídy.
V letošním školním roce budeme získané znalosti upevňovat a rozvíjet. 
Přečteme si nové knížky, budeme počítat do 100, učit se o přírodě i našem okolí.
Naučíme se nová slovíčka z angličtiny, budeme také malovat a vyrábět různé obrázky a výrobky pro radost.
Čeká nás opět plavecký výcvik, tentokrát už všechny ve velkém bazénu a na delší dobu.
Pojedeme na školu v přírodě, budeme navštěvovat knihovnu atd....
Mimo to nás čekají také různé zábavné i kulturní akce v družině i ve škole, sportovní činnosti a projektové dny.

Je opravdu na co se těšit, tak s chutí vyplujme do dalšího roku za novým dobrodružstvím jménem ŠKOLA!

V pondělí se těším na setkání!


                                                                                   Třídní učitelka Jana Dvořáková