Přivítání nových školáčků v 1. B

První školní den je pro prvňáčky velká událost, jak pro ně samotné, tak i pro jejich rodiče. Nastává čas plný práce, učení, ale i zábavy.
Někteří se do školy těšili více a jiní trochu méně, přesto je naším cílem, aby nové znalosti zaujaly všechny stejně.

V prvních dnech ve velké škole budou prvňáčky podporovat asistenti, tzv. patroni – žáci z páté třídy, kteří jim budou pomáhat ráno v šatně, připravit pomůcky na lavici, dávat rady, jak to ve škole chodí.
 
 
A jaké cíle si stanovíme pro tento školní rok?
Naučíme se číst, psát, počítat do dvaceti, budeme si povídat o světě a o nás samotných. Také budeme cvičit, zpívat, malovat, modelovat, vyrábět z různých materiálů a nejen to.
Čeká nás mnoho zajímavých her, jak sportovních tak i společenských, čtení pohádek, vycházky do přírody a další.
 
Přeji vám mnoho úspěchů v tomto vašem prvním školním roce, rodičům mnoho trpělivosti, ale také radosti z Vašich dětí.

Třídní učitelka Mgr. Pavla Vítková