Závěr projektu Propojení

V úterý 20. září 2016 se děti z 1. B a z 5. B sešly a úspěšně zakončily projekt „Propojení“. Pro děti bylo připraveno luštění tajenky a malování portrétů.

Páťáci pomáhali prvňáčkům první dny ve škole, spolupráce byla skvělá a děti z první třídy se osamostatnily a získaly nové kamarády.
Prvňáčci svým patronům z 5. třídy poděkovali a předali si vzájemně malý dárek.

Více o projektu a fotografie dětí ze slavnostního zakončení najdete v "Aktivity".
                                                                                                                                                                 Zapsala Pavla Vítková