Projekt Podzim

V pátek 14. října prvňáčci prožili projektový den na téma Podzim. Nejprve se naučili nové podzimní říkanky. Vysvětlili jsme si vliv počasí na krajinu v tomto období a jaké jsou typické znaky pro tento čas.
Děti si vyzkoušely práci na interaktivní tabuli. Třídily ovoce a zeleninu. Rozpoznávaly, jaké stromy patří do kategorie jehličnatých a listnatých a přiřazovaly jejich plody.
Povídali jsme si o tom, co všechno se sklízí na zahrádkách a na polích a také o zvířátkách, jakým způsobem se připravují na zimu. Děti si prohlédly konkrétní přírodniny, které můžeme najít v tomto období.
V rámci tělesné výchovy proběhla příprava na Podzimní Laťku. Prvňáčci si poprvé vyzkoušeli skok do výšky. O matematice si zopakovali geometrické tvary, čísla a počítali se šnečkem a veverkou.  Pro prvňáčky byla nová i práce ve skupinách. Měli za úkol namalovat Podzim na zahradě nebo na poli.

Budeme se těšit na další zajímavý projekt, který nám zpestří naši výuku.

(více foto viz. "Aktivity")
                                                                                                                 tř. uč. Pavla Vítková