Moji milí druháčci

Prázdniny nám již končí a vy se brzy vrátíte do škol, tentokrát již doufám, že všichni.
V minulém školním roce jste se učili sami doma s rodiči, někteří poté nastoupili do školy, ale ostatní dále pokračovali v domácím učení. Věřím, že mnozí z vás se naučili větší samostatnosti a zodpovědnosti.
Co nás čeká v tomto školním roce?
Budeme se učit např. tvrdé a měkké souhlásky, počítat již do sta a také násobilku, adresu naší školy, kdy začíná podzim, budeme soutěžit, hrát různé hry, zapojíme se do projektů, ale také zpívat, kreslit nebo vyrábět slunečnici.
Hned v září nás ale čeká opakování učiva z prvního ročníku a budeme zjišťovat, co jste si všechno zapamatovali. Ale protože jste všichni moc šikovní, věřím, že to zvládnete a pokud bude mít někdo problém, rychle se to doučí.
Přeji vám, aby tento školní rok byl klidnější než ten minulý a mohli jsme strávit co nejvíce času ve školních lavicích.
                                                                                                  Blanka Faladová