2.B ANGLICKÝ JAZYK

10.5.
Opakování slovní zásoby Clothes - oblečení, barvy, čísla - hra: Děti si vzájemně zadávají např.: Tři modrá trička/ pět červených čepic/ deset bílých ponožek atd. Druhé dítě přeloží do Aj a zadá česky dalšímu. Můžete s dětmi doma zkoušet trénovat.
Fráze z minulé hodiny: Put on - obléci se, take off - svéci se. Hra: Děti si vzájemně dávají pokyny: Take off your shoe (s
undej si botu).
Put on your jumper (oblékni si svetr/mikinu).
Písnička And don´t forget your hat: 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_1_new_CD1_Track_55.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

26.4.
Opakování:
Slovní zásoba čísla 1 - 12, barvy, oblečení.
Hra s otáčením obrázkových karet.

12.4.
Opakuj si slovíčka o zvířátkách  z posledních dvou hodin a píseň ,,Animal friends."29.3. 
Hello kids, dnes jsme se seznámili s dalšími novými slovíčky. Zapište si je do svých sešitů a naučte se je na příští týden. Zde jsou:

on / ón/ na, on land /ón laend/ na zemi, rabbit / raebit/ králík, shark / šák/ žralok. Where do dogs live? / vér dů dogs liv/ Kde žijí psi? Where is.../ vér iz/... Kde je...?
Zapiš a nauč se též  slovíčka: Happy Easter!/ haepy ístr/- Veselé Velikonoce, Easter card / ístr cád/- velikonoční přání, Easter egg / ístr eg/- velikonoční vajíčko.
Vybarvi a napiš  velikonoční přání, které posílám rodičům do emailu. Víš, jak do přání napíšeš anglicky Veselé Velikonoce? 
Happy Easter!!! L.Š. 


22.3. Hello kids, 
Dnes jsme si zazpívali píseň Animal friends a procvičili jsme nová slovíčka.

Do sešitu si zapiš zkrácenou verzi  písně se nauč zpaměti:  
There´s a / dzérz   e/                       DOG / dog|/                                in the house / in dz haus/ -  v domě 
      Tady je                                        CAT  / ket/ 
                                                          BIRD /béd/ 
                                                          SNAKE / snejk/ 
                                                          MOUSE/ mauz/ 
                                                          TIGER / tajgr/ 


Dále si zapiš do sešitu větu: Where do dogs live? / vér dů dogs liv/  Kde žijí psi? 

Prosím ty, kteří ještě nezaslali DÚ- popsaný a vybarvený obrázek KOČICKY ze čverců, trojúhelníků a kruhů, aby jej zaslali.   Děkuji L. Š. 


15.3. Hello kids, 

dnes jsme si zopakovali některá slovíčka z lekce 7- ANIMAL FRIENDS.
Ve svém sešitě máš zapsaná některá slovíčka z této lekce. Dopiš si ještě tato a spomocí rodičů se je nauč na příští hodinu:
bed / bed/ -postel, bird / béd/ pták, box / box/ krabice, chair / čér/ židle, cuboard ( kchabd/ - skříň, in / in/ v, in water / in votr/ - ve vodě, like / lajk/ - mít rád, where´s / véz/- kde je. http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_1_new_CD2_Track_38.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Také si doma zazpívejte písničku o zvířátkách-zde je odkaz:

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_1_new_CD2_Track_38.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
Slov k písničce posílám vašim rodičům na email. 
See you next time. L.Š.

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_1_new_CD2_Track_38.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

8.3. 
Hello kids,
dnes jsme se naučili tři geometrické tvary. Napiš si jejich názvy do svého sešitu a nauč se je správně vyslovovat:
SQUARE /skvé:/-čtverec, CIRCLE / sékl/ kruh, TRIANGLE /trájingl/ - trojúhelník. 
Do emailu rodičů jsem ti poslala dva obrázky: Jeden obrázek je barevný, podle kterého si s rodiči procvičuj tyto geometrické tvary vyslovovat. 
Druhý obrázek je  černobílý KOCOUR složený z různých geometrických tvarů. 
Tento obrázek vytiskni, pak vybarvi kocourkovi jednotlivé části těla a popiš dle příkladu vždy počet, barvu a tvar těchto částí. 
( Například: vybarvíš-li ŽLUTĚ kocourkovi nožičku, která je tvořena TŘEMI ČTVERCI -pak k ní napíšeš: THREE YELLOW SQUARES). POKUS SE TAKTO VYBARVIT A POPSAT VŠECHNY ČASTI TĚLA SVÉHO KOCOURKA A PAK SI LIST NALEP DO SEŠITU.
Sešit si připrav na příští vyučovací hodinu, kde mi ukážeš na kameru. Už se moc těším na tvůj originální obrázek. L.Š.

(Pokud bys neměl / neměla/ možnost obrázek vytisknout, nakresli si podobný do sešitu sám / sama/, vybarvi a popiš. )