2.B ČLOVĚK a JEHO SVĚT

DISTANČNÍ VÝUKA


Pondělí 10.5. 2021
-opakování učiva – Jaro
-kontrola domácího úkolu
-Já a můj svět str.64 – 65, vypracovat podle pokynů