2.B ČESKÝ JAZYK

DISTANČNÍ VÝUKA

 
Úterý 11.5. 2021
-opakování bě, pě, vě, mě
-Pravopisné pětiminutovky str.22 – první sloupec
-ČJ – učebnice str.94 – celá dle pokynů, cv.2 – opiš do ČJ – P
-Písanka str.31 – celá
-Čítanka str.120 – 121, přečíst + otázky ústně

Středa 12.5. 2021
-opakování bě – pě – vě – mě
-Pravopisné pětiminutovky str.22 – dokončit
-opis z ČJ – učebnice str.114/28 do ČJ – P
-ČJ – PS str.27 – celá dle pokynů
-číst vlastní knížku

Čtvrtek 13.5. 2021
-opakování slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
-ČJ – PS str.29 – celá dle pokynů
-ČJ – PS str.30/6, slovo z tajenky namaluj na volný list papíru nebo do C2 přes 5 řádků
-Písanka str.32 – celá
-Čítanka str.122 – 123

Pátek 14.5. 2021
-kontrola domácího úkolu
-komunikační a slohová výchova – učebnice ČJ str.95 – celá dle pokynů
-ČJ učebnice str.114/29, opiš do ČJ – P
-číst vlastní knihu