Třída 3. A

Náš rozvrh

  1
8:00-8:45
2
9:05-9:50
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
Po Aj (Aj1) Tv Čjl M Čjl      
Aj (Aj2)
Út Čjl M ČaS Čjl Hv      
St Čjl M Aj (Aj1) Čjl      
Aj (Aj2)
Čt Tv Čjl M ČaS Čjl      
Čjl Aj (Aj1) M VV VV      
Aj (Aj2)
Třídní učitel / učitelka: Mgr. Vítová Monika
Celkem 24 žáků, 15 dívek a 9 chlapců

Konzultace po telefonické domluvě. 

Milí třeťáci, 
už je to tady. Vím, že kdyby byly prázdniny ještě o měsíc delší, bylo by to pro vás stále málo, ale je čas se zase vrhnout do práce.
Už se těším na vyprávění o tom, co všechno jste zažili a děkuji všem, kteří jste mi poslali pozdravy.
I v letošním roce se naučíme něco nového. V matematice dopilujeme násobilku, budeme počítat do 1000, v českém jazyce nás čekají hlavně vyjmenovaná slova, v prvouce si rozšíříme znalosti o přírodě, člověku, naší vlasti. Něco pěkného namalujeme, vyrobíme a protáhneme si tělo. Budeme si hrát, soutěžit nebo zpívat. 

Ale nebojte se, nebudeme trávit čas jenom ve školních lavicích. Čekají nás projektová vyučování, divadelní představení, od prosince plavecký výcvik. Již na začátku září se těšte do knihovny a završením vašeho celoročního snažení bude pobyt ve škole v přírodě. Už se těšíte? 

Přeji vám hodně radosti z vašich školních úspěchů a rodičům hlavně klid a trpělivost.

                        Těším se na vás!                               Vaše tř.učitelka Monika Vítová


4. 9. nejsou svačinky, oběd od 9,30 do 12,00 hod.
 

Naše aktivity

Projekt 2. třídy - "Podzim"

​Několik týdnů se ve druhé třídě věnujeme v hodinách prvouky podzimnímu tématu, a tak si děti měly možnost ověřit své znalosti při projektovém vyučování.
20.11.2016 14:55Celý článek

Nový uživatel

Každý nový uživatel, který chce získat on-line přístup ke školním výsledkům svého dítěte či dětí, mít možnost číst si zprávy od učitelů a sdělení vedení školy, se musí nejprve zaregistrovat. Registrace probíhá vyplnněím formuláře s identifikačními údaji, které slouží vedení školy k udělení přístupu k žákům, jejichž je uživatel zákonný zástupce.

Registrace je nutné potvrdit z e-mailové adresy, kterou uživatel zadává při registraci. Vedení školy si vyhrazuje právo odmítnout přístup uživatelům, jejichž dítě školu nenavštěvuje, případně není možné ověřit jejich identitu. Rovněž je možné kdykoliv přístup uživateli zrušit.

Přístup se uděluje na dobu určitou, nejpozději pak do předpokládaného datumu ukončení docházky dítěte na naší škole.

Žádost o registrace uživatele

Odesláním Vaší žádosti o registraci souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem WWW stránek a vedením 2. základní školy Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jste si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jste byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Odeslání zprávy