Třída 3.A

Třídní učitel / učitelka: Mgr. Lacinová Andrea
Počet žáků 25 (14 chlapců, 11 dívek)
Aktuální rozvrh třídy.
Prázdniny končí a školní rok začíná. Někdo se těšil více, někdo méně. 
1.září začnou žákům opět povinnosti. 

Je to nedávno, co děti sotva tašku unesly a usedly poprvé do školních lavic. Nyní už společně vstupujeme do 3. třídy. Máme za sebou náročné roky, kdy nám cestu křížil koronavirus a my jsme si školu nemohli naplno užít. Budeme doufat, že tento školní rok se bude vše vracet pomalu do normálu.
Věřím, že společnými silami vše opět úspěšně zvládneme.

Dětem přeji do nového školního roku mnoho školních úspěchů a rodičům především trpělivost.

Třídní učitelka Mgr. Andrea Lacinová

 

Naše aktivity

Nový uživatel

Každý nový uživatel, který chce získat on-line přístup ke školním výsledkům svého dítěte či dětí, mít možnost číst si zprávy od učitelů a sdělení vedení školy, se musí nejprve zaregistrovat. Registrace probíhá vyplnněím formuláře s identifikačními údaji, které slouží vedení školy k udělení přístupu k žákům, jejichž je uživatel zákonný zástupce.

Registrace je nutné potvrdit z e-mailové adresy, kterou uživatel zadává při registraci. Vedení školy si vyhrazuje právo odmítnout přístup uživatelům, jejichž dítě školu nenavštěvuje, případně není možné ověřit jejich identitu. Rovněž je možné kdykoliv přístup uživateli zrušit.

Přístup se uděluje na dobu určitou, nejpozději pak do předpokládaného datumu ukončení docházky dítěte na naší škole.

Žádost o registrace uživatele

Odesláním Vaší žádosti o registraci souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem WWW stránek a vedením 2. základní školy Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jste si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jste byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Odeslání zprávy