3.A ANGLICKÝ JAZYK

Vrkočová - týden 26. - 30.4.
Četba a překlad různých článků a komiksů z lekce 7 na známky
Slovní zásoba - rodina a přídavná jména k popisu vzhledu.
Hra: Popis psů - pracovní list. Možnost získat další pěknou známku:  /userfiles/files/Psi%20-%20popis.pdf
PS str. 68

15.4. 
Napiš do ŠS dopis kamarádovi o tom, jak vypadá tvůj kamarád či kamarádka ze třídy.Jako vzor můžeš využít dopis na str. 53  v učebnici. 

12.4.
1/ Opakuj si slovíčka 7.lekce- v příštím týdnu budeme psát test!
2/ Do školního sešitu popiš, jak vypadá tvůj kamarád ( kamarádka)- použij slovesa: vysoký, malý, štíhlý, tlustý+ popiš, jaké má vlasy-barvu a délku. Pokud si nebudeš vědět rady, podívej se na cvičení
2/ 64 v pracovním sešitě.    


8.4.
Hello kids, zopakukuj si slovíčka, která vyjadřují ,,popis osoby".
Vypracuj cv. 1/ 64 v pracovním sešitě dle poslechu a cv. 2/ 64 . 
Poslechni si cv. 1/ 62 v pracovním sešitě a očísluj obrázky.

29.3. 
Hello kids, dnes máte tyto úkoly:
1/ V učebnici si poslechněte v. na str. 50,51, přeložte a naučte se jej číst.
1/ V praocvním sešitě vypracujte cv. 1, 2/ str. 6125.3. 
Hello kids, z dnešní hodiny máte tyto úkoly: 
1/ Poslechni si cv. na str. 49 v učebnici, pak přečti a přelož
2/ Vypracuj všechna cvičení na str. 60, 61 v pracovním sešitě.


22.3. 
Hello kids, z dnešní výuky máte tyto úkoly:
1/ Napiš si do slovníčku slovíčka lekce 7 a nauč se je.
2/ Vypracuj odpovědi na otázky v pracovním sešitě na str. 58 a cv. 1,2/ str. 59
3/ Opakuj si učivo dle úkolu z 18.3., které máš na web. stránkách-budu díle zkoušet
4/ Poslechni si CD 3(2) a 3(3) v učebnic na str. 48Hello kids, 
18.3.
Hello kids, v příští hodině budete psát test na opakování 6.lekce.
Zopakujte si tedy: 
1/ slovíčka 6.lekce
2/ Věty s předložkami ON, IN, UNDER 
3/ Věty spoužitím vazby: THERE IS...., THERE ARE...
4/ Otázky typu: WHERE´S THE BALL? 
5/ OTÁZKY TYPU: Have you got....? 
VŠE NAJDEŠ V PRACOVNÍM SEŠITĚ NA STR. 53-56 A V UČEBNICI  NA STR. 40-45. 
SEE YOU EXT TIME.  L:Š.

15.3. 
Hello kids, z dnešní výuky máte tyto úkoly:
1/ Opakuj si slovíčka 6.lekce
2/ Vypracuj cvičení 1?2/ str. 57 v pracovním sešitě.

11.3. Hello kids, 
z dnešní výuky máte tyto úkoly:
1/ Napiš dopis svému kamarádovi o svém pokojíku dle učebnice na str. 45. Napiš ho na prázdnou stránku, ofot´a zašli na mou adresu: stechova@zs2su-cz do neděle 14.3. 
2/ Opakuj si slovíčka 6.lekce
3/ Poslechni si cvičení na CD 2.43 na straně 46 v učebnici  2.44 na straně 47 v učebnici a nauč se je číst.
See you next time. L.Š:

8.3. 
Hello kids, z dnešní výuky máte tyto úkoly:
1/ Znovu si poslechnout CD2.38 na straně 42 CD 2.40 na str. 43v učebnici ( najdete na OUP-materiály ke stažení ...jak už to umíte)
2/ V pracovním sešitě vypracuj cv. 1/ str. 55 a cv. 1,2 / str. 56
3/ Přelož věty zadané při ON line výuce do školního sešitu. 
SEE YOU NEXT TIME.L.Š.
4.3. 2021
Hello kids, z dnešní výuky máte tyto úkoly:
1/ Procvičit si slovíčka 6.lekce a naučit se je nazpamět- v pondělí budu zkoušet!!
2/ Přepiš do školního sešitu věty s předložkami: ON, IN, UNDER a nauč se je: 
The dog is IN the cupboard. Pes je ve skříni. ( uvnitř)
The cat is ON the table. Kočka je na stole.
The dog is UNDER the table. Pes je pod stolem.
Namaluj si do sešitu správně obrázky těchto zvířátek a jejich správnou poluhu, kde jsou.Pokd nezvládneš zvířátka, můžeš si namalovaz klidně míč a napsat správně, kde míč je( ve skříni, na stole, pod stolem).
3/ Zopakuj si předložky v písni z lekce 6 ( 2.33) ze strany 40 v učebnici dle odkazu zde: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD2_Track_33.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 


4.1. 2021
- na příští hodinu se učte a přepište do slovníčku slovní zásobu v odkaze /userfiles/files/Unit%204_fruit%20and%20desserts.pdf , dále pak vypracovat cvičení z prac. sešitu - str. 29 - cv. 2  a poslechnout si nahrávku v učebnici na straně 25. Dle nahrávky trénovat čtení! /userfiles/files/05%20u%C4%8Debnice%2C%20str_%2025.wma
3.12.
NA zítřejsí hodinu zasílám k poslechu píseň ze strany 18 (v učebnici). Poslechněte si a zkuste vyslovovat společně. Slovní zásobu v odkazu si přepište do slovníčku.
/userfiles/files/1-Say%20the%20chant_robot_p_%2018.mp3

/userfiles/files/Pokyny_vocabulary%20list.pdf
26.11.
Příprava na pondělní hodinu
- opsat dle odkazu slovní zásobu /userfiles/files/Happy%20Street%201_Unit%203_story_vocabulary.pdf
- pracovní sešit - str. 19, cv. 2
- dle minulé nahrávky (je v odkazu) trénovat čtení příběhu v učebnici na str. 17
24.11.
POSÍLÁM NAHRÁVKY na příští online hodinu (26.11.)
- poslech písně str. 16, cv. 1/userfiles/files/31%20Student%C2%B4s%20book_p_16_ex_%201.wma
- poslech textu na str. 17, cv. 1 /userfiles/files/34%20Student%C2%B4s%20book_p_17_ex_%201.wma - text si poslouchjte, vyslovujte si společně s nahrávkou, zkuste mu porozumět

Připomínám DÚ na pondělní online hodinu (23.11.)
- PS - str. 16, cv. 2
- slovní zásoba do slovníčku bude v odkazu, prosím o zapsání a procvičování významu + výslovnosti (LINGEA.CZ)
/userfiles/files/Happy%20Street%201_unit%202%2C3_slovn%C3%AD%20z%C3%A1soba_seznam%20k%20zaps%C3%A1n%C3%AD.pdf


Štěchová:
4.1. 2021
Hello kids, z dnešní ON LINE výuky máte tyto úkoly: 
1/ Naučit se zmaměti věty ze školního sešitu, které jsem si napsali
2/ Poslechnout si cvičení na staně 28 v učebnici dle odkazu zde:
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD2_Track_11.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD2_Track_12.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

3/ vypracuj domácí úkol-cvičení 1/ str. 35 v pracovním sešitě dle poslechu:http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD2_Track_13.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

See you next time. L.Š.

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD2_Track_13.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


7.1.
Hello kids, z dnešní výuky vyplývají tyto úkoly:
1/ Vypracuj cv. 2/ str. 36  a 1/ 37 v pracovním sešitě a udělej si sám pro sebe QUIZZY QUESTIONS na str. 38
2/ Do školního sešitu napiš dopis kamarádovi dle cvičení na str. 29 v učebnici. 


Pro ty, kteří mají potíže s hledáním nahrávek je zde návod, jak je najít:
1/ zadej do Googlu:OUP
2/ najdi: MATERIÁLY KE STAŽENÍ/ OXFORD UNIVERSITY PRESS
3/ najdi: AUDIONAHRÁVKY
4/ najdi:  HAPPY STREET 1 a 2 new edition
5/ najdi : HAPPY STREET 1 a 2 new edition 1 CD 1 nebo 2 ( nyní jsou naše CD v lekci 4 již pod číslem 2)
6/ najdi příslušnou lekci a v ní TRACK dle čísla v učebnici ( například náš DÚ z pracovního sešitu-cvičení 1 na straně 37 najdeš pod: UNIT 4, CD 2 TRACK 16)

Věřím, že to zvládnete všichni a moc se na vás těším zase v pondělí. 
SEE YOU ... L.Š.


11.1.
Hello kids, 
z dnešní hodiny máš tyto úkoly:
1/Poslechni si a znovu přelož cvičení 2/ str. 31. z učebnice. Nahrávku si stáhni dle návodu zde ( 7.1.) 
2/ Zopakuj si si věty: Do you like..? I like...I don´t like ... ze školního sešitu. Umíš je správně přeložit i vyslovit?
3/ Vypiš si do slovníčku slovíčka 5.lekce ( anglicky a česky) , příští hodinu se naučíme jejich správnou výslovnost.

See you next time. L.Š.

14.1.
Hello kids, 
z dnešní výuky vyplývají tyto úkoly:
1/ Do školního sešitu napiš tvary slovesa HAVE GOT -  a nauč se je zpaměti:
I have got                          já mám 
You have got                     ty máš
He, she , it  has got           on, ona , ono má
 
 We have got                       my máme 
 You have got                       vy máte 
 They have got                      oni mají

2/ V pracovním sešitě vyprcuj cvičení 1,2/ str. 39 a 1,2/ str. 40
3/ Procvičuj  si slovíčka 5.lekce
4/ Poslechni si a přelož cv. 2/ 32 v učebnici a písničku se nauč zpaměti. Poslechni si cv. 2/33 v učebnici.

See you next itme. L.Š: 

18.1.

Hello kids, 
z dnešní výuky máte tyto úkoly: 
Poslechněte si CD 2/7 z učebnice  na straně 35, CD 2/23 na str. 34 v pracovním sešitě a 2/ 26 na straně 35 v pracovním sešitě a naučte se je číst a přeložte. 
See you next time. L.Š.