Přivítání nových žáčků v 1.A

Tak už je to tady. Naši malí prvňáčci už začali chodit do školy a určitě se všichni moc těšili. Aby se ve škole nebáli, přišli jim na pomoc asistenti (žáci z páté třídy), kteří jim pomáhají ráno v šatně, připravit si pomůcky na lavici, dávají jim rady, jak to ve škole chodí a nebo se jen přijdou s nimi pomazlit, když je to třeba.

A co nás v tomto školním roce čeká?
Naučíme se číst, psát, počítat do dvaceti, budeme si povídat o světě a o nás samotných, budeme zpívat cvičit, malovat, modelovat, stříhat a vyrábět dárečky a nejen to.
Čeká nás také spousta zajímavých her,  vycházek do okolí, čtení pohádek,ale také spousta společných her a dalších a dalších překvapení. Nastává školní rok, kdy budeme hodně pracovat, ale také se dobře bavit.
Přeji vám mnoho úspěchů v tomto vašem prvním školním roce, rodičům mnoho trpělivosti, ale také radosti z vašich dětí.
      Třídní učitelka Mgr. Andrea Lacinová