Projektový den s názvem Člověk a jeho zdraví

Jeden únorový pátek proběhl v prvních třídách projekt s názvem Člověk a zdraví. To, co se děti ve vyučovacích hodinách naučily, si v tomto projektu nejen zopakovaly, ale vyzkoušely prakticky. Začalo to rozcvičkou, kde jsme si ukázali cviky na správné protažení těla. Pokračovali jsme besedou o zdravém životním stylu, zopakovali si, co je nemoc a co úraz a jak se v daném případě chovat. Povídali jsme si o tom, jak přivolat pomoc při krizových situacích a jak se správně stravovat, ale také o tom, co může našemu tělu škodit. Shlédli jsme kreslený výukový film na téma Zuby a Koloběh života. Na závěr jsme si zahráli na lékaře a vyzkoušeli si, jak ošetřit zranění. Tento den byl pro nás přínosný a my všichni jsme si dali závazek, že se budeme snažit pro naše zdraví udělat něco více než doposud.
                    Andrea Lacinová