Druháci a jejich pololetní vysvědčení

Pololetí uteklo jako voda a nastala chvíle, kdy děti opět dostaly vysvědčení. Než to přišlo, radost z tohoto okamžiku střídala netrpělivost, možná i trochu strach. Ale nakonec nebylo čeho se bát. Všichni pracovali pěkně, odvedli kus práce, a tak si vysloužili převážně jedničky a někteří jen nějakou tu dvojku.
Nezapomněli jsme si slíbit, že i v dalším pololetí se budeme snažit, co se dá.
        Třída 2.A