Masopust a my

I v letošním roce se naše třída zúčastnila masopustu v Sezimově Ústí. Letos jsme zvolili masku čarodějnic a kouzelníků. Na píseň Saxana jsme si připravili strašidelný tanec. Vše začalo průvodem, který začal u školy a pokračoval na náměstí Tomáše Bati, kde se konala vystoupení všech zúčastněných. Tříd, které vystupovaly, bylo mnoho, jejich masky byly moc hezké. 
Věříme, že i my jsme se líbili a zpestřili tak divákům tento zajímavý den.
           Třída 2.A