Projekt Putování pohádkou s českými spisovateli

Pohádka je něco tak nádherného, že kdyby nás neprovázela našim dětstvím, byli bychom o mnoho ochuzeni. Krásné na pohádce je, že má dobrý konec a vítězí v ní dobro nad zlem, chytrost nad hloupostí, objevují se zde nadpřirozené bytosti, které rozvíjejí naší fantazii. Každý věří, že i život bude pohádkou. My dospělí už víme, že život pohádkou není. Proč tedy tuto nádhernou naivitu neponechat dětem…

Proto i my jsme se rozhodli, že pohádkám budeme věnovat jeden celý den. Zaměřili jsme se na české spisovatele a seznámili se tak s pohádkami  B. Němcové, Jana Drdy, Karla Čapka a dalších autorů. O pohádkách jsme si povídali, prohlédli jsme si knihy s ilustracemi ,pohádky jsme si zahráli, převlékli se do obleků pohádkových postav, zahráli si společenskou hru Pohádka, skládali jsme puzzle a pohádkovou postavu jsme si namalovali. Byl to fajn den.

My, dospěláci budeme doufat, že naše děti pohádkový život bude provázet co nejdéle, že v jejich životě bude jednou vítězit dobro nad zlem, a že zlý drak i čarodějnice nemají šanci….

Za 2.třídy zapsala Andrea Lacinová