Jarní tradice a zvyky s druháky

  Na to, co nám odkázali naši předci, by bylo škoda zapomínat. Řeč je o tradicích a zvycích. Každý region prezentuje jiné tradice i zvyklosti a nedá se říci, že některé by byly krásnější než ty druhé. Je ale třeba si je připomínat, aby je naše děti mohly nést dál. V projektovém dnu s názvem Tradice a zvyky jara jsme toto téma mohli zařadit. Kde lépe to plnit, než přímo v přírodě.
A tak jsme se vydali lesní cestou směrem k symbolu historie našeho města, Kozímu Hrádku. Cestou  jsme zvolili několik stanovišť, kde jsme si nejen vyprávěli o tradicích a zvycích, které lidé dodržovali, ale plnili i úkoly spojené s přírodou. Blížil se den, kdy se pálí čarodějnice a lidé se tímto loučí se zimou i se zlou mocí, a tak i my jsme si je připravili a nakonec upálili. 
     Věříme, že naše české tradice nebudou zapomenuty a naši potomci je budou dodržovat dál.
             Andrea Lacinová