Hurá na prázdniny!

Druhá třída nám dneškem končí a s ním i školní rok 2015/16. Vysvědčení jsme dostali, květiny s dárečky paní učitelce předali.
A co teď? 
No přece H U R Á   N A   P R Á Z D N I N Y !

         Druháci a paní učitelka Andrea Lacinová