Stáváme se třeťáky

Prázdniny utekly jako voda a začal nový školní rok, kdy se stáváme třeťáky.
Co nás v letošním roce čeká?
Budeme se učit vyjmenovaná slova a také slovní druhy, sčítat a odčítat do 1000, dokončíme násobilku, budeme vyhledávat zajímavosti o našem městě a o přírodě a naučíme se další nová slovíčka z angličtiny. Samozřejmě nás čeká ještě malování, vyrábění výrobků a sportování, ale také hraní různých her a mnoho zajímavých soutěží. V průběhu roku si užijeme řadu projektů, které zábavnou formou doplní naše znalosti a dovednosti. V květnu se opět budeme těšit na školu v přírodě.
Čeká nás velmi pestrý a zajímavý školní rok. Proto vám přeji mnoho úspěchů, radosti i prožitků.
                                                                                                                 Třídní učitelka Mgr. Andrea Lacinová