Projekt Poznej naše město se třeťáky

V projektu s názvem "Poznej naše město" jsme se věnovali všemu, co v našem malebném městě stojí za povšimnutí. O našem městě jsme si povídali, hráli jsme si na zastupitele města a navrhovali, co bychom v našem městě změnili. Město Sezimovo Ústí jsme malovali a také tvořili plakát jako upoutávku pro ty, kteří do našeho města zavítají. Třešničkou na dortu pro nás byla návštěva Městského úřadu v Sezimově Ústí, kde se nám věnoval sám pan starosta. Vyprávěl nám o historii města, o plánované výstavbě, ale také odpovídal na otázky, které jsme mu pokládali. Na závěr jsme se podívali k Městské policii, kde nám vyprávěli o jejich činnosti.
Projekt byl pro nás velice přínosný a my si dali jeden cíl: udělat vše proto, v rámci našich možností, aby naše město i nadále vzkvétalo. My víme, že přispět tak můžeme především tím, že papírky a další odpadky budeme odhazovat a třídit do kontejnerů...

Zapsala A.Lacinová