Naše třída v husitském muzeu

    Poslední dubnový pátek se naše třída vypravila do Tábora. Zde jsme navštívili muzeum, kde  byl pro nás připraven lektorský program s názvem  Jak vzniká muzeum a Opevněné město Tábor. 
     Paní lektorka nám vyprávěla, proč vzniká muzeum, co v něm můžeme najít, ale také nás seznámila se sbírkou, kterou můžeme vidět v husitském muzeu. Dozvěděli jsme se, co je to pavéza, jak se stavěla vozová hradba, interaktivně jsme se seznámili s událostmi, které se staly v minulosti, zahráli jsme si různé hry, vyzkoušeli jsme drátěnou košili a také to, jak je těžké být králem a vydat rozhodnutí, které by lid přijal. Celý program byl velice zajímavý a my jsme si to moc užili. Domů jsme odjížděli s novými poznatky a zajímavými informacemi, které se nám budou hodit. 
                        Zapsala třídní učitelka A.Lacinová