Lesní pedagogika s naší třídou

     Pro poznávání přírodního prostředí je zásadní, aby se výuka, kromě školních tříd, odehrávala také v terénu. Proto naše třída využila programu, který nabízí Správa lesů města Tábora s názvem Lesní pedagogika. Jedná se o formu vzdělávání, která využívá prostředí lesa jako přírodní učebnu. Cílem lesní pedagogiky je přiblížení člověka k přírodě a představení lesa jako životního prostoru, včetně všech činností člověka v lese.
     Abychom to také mohli zažít, vydali jsme se na Nechybu, kde nás přivítali lesníci, kteří nám ukázali, co les a příroda v něm může nabídnout. Soutěžili jsme, poznávali rostliny i zvířata, krmili zvěř v oboře a také zkoušeli chytat ryby. Na závěr jsme si opekli buřty. Odcházeli jsme s dobrými pocity a zážitky, ale také s odměnou, kterou jsme za dobrou práci dostali.
    
Byl to bezva den a my doufáme, že v příštím roce se s lesníky do lesa opět podíváme.
                     Za 3.A zapsala Andrea Lacinová