Slavnost Slabikáře

Tak už jsme zahájili třetí měsíc školní docházky. Dočetli jsme naši první knížku - Živou abecedu. Při té příležitosti jsme si připravili vyjímečnou hodinu, při které děti dostaly velký zlatý klíč, kterým si slavnostně odemkly novou knihu - Slabikář. Doufám, že dětem nadšení vydrží a brzy budou kromě slabik plynule číst i slova, věty, celé příběhy.
                                                                                Ditta Prášková