S prvňáčky na pomlázku

O tradicích a zvycích našeho kraje jsme si povídali v rámci projektového dne JARNÍ TRADICE A ZVYKY. Dozvěděli jsme se, proč se slaví Velikonoce, peče se beránek a mazanec, proč se chodí řehtat a také jak se plete pomlázka. Zkusili jsme si vymalovat vajíčko, vytvořit slepičku jako symbol Velikonoc a jara, povídali jsme si o přírodě na jaře a to, co jsme se dozvěděli, jsme uplatnili při práci do pracovních listů. Na závěr jsme zhlédli přírodopisný film vztahující se k jaru.

Věděli jste, že pomlázce se v jiných krajích řekne také mrskačka, sekačka, šlehačka, švihačka, hodovačka, houdovačka, dynovačka, binovačka nebo i žíla, pamihod, metla, kyčka a karabáč?
                Za žáky 1.B zapsala  Ditta Prášková